خیانت – از پیشگیری تا شفای خیانت

موضوع: خیانت – از پیشگیری تا شفای خیانت

مدت زمان محصول: بیش از 150 دقیقه

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از خرید

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال رابطه سالم و رهایی از آسیب های بعد از خیانت هستند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 600 هزار تومان  است

600,000 تومان

زخم های عاطفی – نقشه راه بهبود پس از جدایی

موضوع: زخم های عاطفی – نقشه راه بهبود پس از جدایی

مدت زمان محصول: بیش از 150 دقیقه محتوای استدیوئی

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از خرید

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال رهایی از آسیب های بعد از جدایی هستند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 550 هزار تومان

550,000 تومان

محصول جامع روابط عاطفی

موضوع: واکسن عاطفی – هوش عاطفی – زخم های عاطفی – خیانت

مدت زمان محصول: بیش از 900 دقیقه محتوا

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از خرید

مخاطبان: تمام افرادی که می خواهند از صفر تا 100 رابطه خود را مدیریت کنند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 3.300.000 تومان است

 

3,300,000 تومان

معماری رابطه – از بهبود فردی تا ساخت رابطه

زمان شروع دوره معماری رابطه: 1 تا 4 مهرماه

مدرس : علیرضا مطلبی

شیوه برگزاری : 4 روز همایش آنلاین

مخاطبان : تمام افرادی که قصد دارند تحول عظیمی در رابطه عاطفی خود ایجاد کنند

مبلغ سرمایه گذاری شما : 1.200.000 تومان است

1,200,000 تومان

مهندسی عاطفی – نقشه راه ساخت رابطه موفق

موضوع: مهندسی عاطفی – نقشه راه ساخت رابطه موفق

مدت زمان محصول: بیش ازدقیقه آموزش

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از خرید

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال ساخت و بهبود رابطه عاطفی خود هستند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 100.000 تومان است.

1,000,000 تومان

هوش عاطفی – مهارت های بهبود رابطه

موضوع: هوش عاطفی –

مدت زمان محصول: بیش از 240 دقیقه فیلم کارگاه

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از ثبت نام

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال بهبود و پایداری رابطه عاطفی شان هستند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 750 هزار تومان است

750,000 تومان

واکسن رابطه عاطفی – صفر تا 100 شروع یک رابطه

موضوع: واکسن عاطفی – هر آن چیزی که برای شروع یک رابطه عاطفی خوب نیاز داریم

مدت زمان محصول: بیش از 7 ساعت محتوای استدیوئی

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از خرید

مخاطبان: افرادی که می خواهند به شکل اصولی یک رابطه عاطفی را شروع کنند

مبلغ سرمایه گذاری شما:1.500.000 تومان است!

1,500,000 تومان