محصول جامع روابط عاطفی

موضوع: واکسن عاطفی – هوش عاطفی – زخم های عاطفی – خیانت

مدت زمان محصول: بیش از 900 دقیقه محتوا

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از خرید

مخاطبان: تمام افرادی که می خواهند از صفر تا 100 رابطه خود را مدیریت کنند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 3.300.000 تومان است

 

6,000,000 تومان