۲۰۶،۰۰۰ نفر
از دوره های پتانسیل استفاده کردند!

علیرضا مطلبی موسس گروه آموزشی پتانسیل ستارگان بی‌شماری را روانه سپهر آسمان کسب‌وکار ایران کرده است.

او با آمیختن دانش آکادمیک خود در حوزه روان‌شناسی و کسب‌وکار مسیر موفقیت انسان‌های بی‌شماری را هموار کرده است.

کسب ثروت با روان‌شناسی پول

۲۰۶،۰۰۰ نفر
از دوره های پتانسیل استفاده کردند!

علیرضا مطلبی موسس گروه آموزشی پتانسیل ستارگان بی‌شماری را روانه سپهر آسمان کسب‌وکار ایران کرده است.

او با آمیختن دانش آکادمیک خود در حوزه روان‌شناسی و کسب‌وکار مسیر موفقیت انسان‌های بی‌شماری را هموار کرده است.

مقالات

دانشجویان موفق پتانسیل

گلناز خرمالی

افزایش ۱۶ برابری درآمد

مجتبی منصوری

افزایش ۴۰ برابری درآمد

نجمه عطاریان

افزایش ۵۰ برابری درآمد

روزهای شنبه تا چهارشنبه - ساعت ۱۰ تا ۱۸

پیج اختصاصی دانشجویان پتانسیل رو دنبال کنید