دوره روانشناسی پول

مدرس: علیرضا مطلبی
شروع دوره جدید: اواسط تیرماه ۱۴۰۱
قیمت دوره: ۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مخاطبین: تمامی کسانی که میخواهند رشد مالی زیادی را داشته باشند

  • خدمات دوره:
    ۱۰ هفته آموزش با علیرضا مطلبی
    عضویت در کانال تلگرامی اختصاصی
    وبینار پرسش و پاسخ با مدرس (دوره)