دوره VIP جامع زندگی حرفه ای

موضوع: دوره VIP جامع زندگی حرفه ای – آموزش مهارت های خوب زیستن

زمان شروع: شروع از اوایل مهر ماه به مدت 6 ماه

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی از دانشکاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: آفلاین

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال سبک زندگی حرفه ای هستند.

مبلغ سرمایه گذاری: 30.000.000  تومان است.