باشگاه سحرخیزی – دوره 21 روزه پردستاوردی

21 روز برای تغییر سبک زندگی تا حالا برای شما پیش آمده که …؟ تصمیم بگیرید که صبح زود بیدار…

2,000,000 تومان

دوره VIP جامع زندگی حرفه ای

موضوع: دوره VIP جامع زندگی حرفه ای – آموزش مهارت های خوب زیستن

زمان شروع: شروع از اوایل مهر ماه به مدت 6 ماه

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی از دانشکاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: آفلاین

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال سبک زندگی حرفه ای هستند.

مبلغ سرمایه گذاری: 30.000.000  تومان است.

60,000,000 تومان

دوره کوچینگ زندگی

زمان شروع دوره هفتم: شروع اردی بهشت ماه به مدت 4 هفته

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه برگزاری: به شکل آنلاین – پیگیری مربیان به شکل تلفنی

مخاطبان: تمام افرادی که قصد دارند در زندگی خود تحول عظیمی ایجاد کنند

مبلغ سرمایه گذاری: شما با پرداخت 2.000.000 تومان می توانید در این دوره شرکت کنید.

5,000,000 تومان