جادوی ثانیه ها – انجام کارها با مدیریت زمان

نام دوره: جادوی ثانیه ها – انجام کارها با مدیریت زمان
مدرسان: علیرضا مطلبی

شیوه دسترسی به فایل ها : دانلودی (بلافاصله بعد از خرید لینک های دانلود را دریافت می کنید)

مدت زمان محصول: 130 دقیقه فیلم همایش + 50 دقیقه محتوای صوتی (مجموعا 180 دقیقه)

مبلغ  محصول: فقط 299 هزار تومان است!

مخاطب: افرادی که هیچ گاه وقت ندارند ولی هیچ کاری هم انجام نمیدهند!

در حال حاضر امکان ثبت نام میسر نیست