خداحافظی با تنبلی – از مدیریت اهمال کاری تا زندگی دلخواه

نام محصول: خداحافظی با تنبلی – از مدیریت اهمال کاری تا زندگی دلخواه

مدرس: علیرضا مطلبی (دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی)

شیوه دسترسی به فایل ها : دانلودی (بلافاصله بعد از خرید لینک های دانلود را دریافت می کنید)

مدت زمان محصول: حدود 11 ساعت محتوا
مبلغ  محصول:990 هزار تومان است!

مخاطب:تمام افرادی که به خاطر تنبلی از اهدافشان دور شده اند.