واکسن رابطه عاطفی – صفر تا 100 شروع یک رابطه

موضوع: واکسن عاطفی – هر آن چیزی که برای شروع یک رابطه عاطفی خوب نیاز داریم

مدت زمان محصول: بیش از 7 ساعت محتوای استدیوئی

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از خرید

مخاطبان: افرادی که می خواهند به شکل اصولی یک رابطه عاطفی را شروع کنند

مبلغ سرمایه گذاری شما:1.500.000 تومان است!