زخم های عاطفی – نقشه راه بهبود پس از جدایی

موضوع: زخم های عاطفی – نقشه راه بهبود پس از جدایی

مدت زمان محصول: بیش از 150 دقیقه محتوای استدیوئی

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از خرید

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال رهایی از آسیب های بعد از جدایی هستند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 550 هزار تومان