معماری رابطه – از بهبود فردی تا ساخت رابطه

زمان شروع دوره معماری رابطه: 1 تا 4 مهرماه

مدرس : علیرضا مطلبی

شیوه برگزاری : 4 روز همایش آنلاین

مخاطبان : تمام افرادی که قصد دارند تحول عظیمی در رابطه عاطفی خود ایجاد کنند

مبلغ سرمایه گذاری شما : 1.200.000 تومان است

در حال حاضر امکان ثبت نام میسر نیست