هوش عاطفی – مهارت های بهبود رابطه

موضوع: هوش عاطفی –

مدت زمان محصول: بیش از 240 دقیقه فیلم کارگاه

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

شیوه دسترسی به فایل ها: دانلودی – بلافاصله بعد از ثبت نام

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال بهبود و پایداری رابطه عاطفی شان هستند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 750 هزار تومان است