62 بازدید

ویژگی های مشاور موفق را بهتر بشناسیم

به نام خدا ويژگي هاي مشاور موفق وقتی دچار مشکل می شویم بهترین راه این است که از یک مشاور کمک بگیریم. اما هر شخصی برای مشاوره مناسب نیست. مشاوره، حرفه‌اي است با ظرافت هاي خاص خود. با ناديده گرفتن اين ظرافت ها مشاور در كار احساس درماندگي مي‌كند . مشاور موفق نخست بايد نسبت به شناخت خودش گام بردارد. شناسايي احساس ها، انگيزه‌ها، رفتارها، نقاط ضعف و قوت مشاور به وي كمك مي‌كند قدم به دنياي درون مراجع گذاشته و…