۲۴ شهریور ۱۳۹۴

۵ پیشنهاد برای مطالعه و یادگیری بهتر

«به نام آرامش‌بخش دل‌ها» یکی از نخستین اصولی که باید در ماراتن کنکور به آن توجه کنیم، انتخاب روش صحیح یادگیری است. روش یادگیری چنانچه مناسب […]