۱۴ شهریور ۱۳۹۵
Scheduling-potansiel

بسته بندی تابستان!

دوستان خوب پتانسیلی سلام تابستان نیز دارد به پایان می رسد؛ نمی دانم  که شما چقدر به هدفتان نزدیگ شده اید؟! نمی دانم که برای قبولی […]
۱۵ مرداد ۱۳۹۵

اصول انتخاب رشته

انتخاب رشته یکی از کارهای بسیار مهم در زندگی تحصیلی هر کسی است. از آن دسته کارهای مهمی که فکرت را به مدت طولانی به خود […]
۱۵ مرداد ۱۳۹۵

انتخاب رشته براساس شخصیت

دانش آموزان عزیز آیا می دانید که انتخاب رشته دانشگاهی شما باید دارای هماهنگی و تناسب با شخصیت، روحیه و استعدادهایتان باشد؟ قابل توجه والدین : […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۵

عوامل تاثیرگذار بر انتخاب رشته

انتخاب رشته دانشگاه عوامل تاثیر گذار بر انتخاب رشته را بشناسیم؟ همه ما در زندگی انتخاب های بیشماری پیش رو داریم و یکی از مهمترین آنها، […]