۱۰ دی ۱۳۹۴

انگیزشی: جای بهتری برای زندگی کردن

  « به تماشا سوگند و به آغاز کلام »   هرلحظه در این کره خاکی، به ازای هر نفری که از دنیا می‌رود یک شخص […]
۱۱ تیر ۱۳۹۴

قاتلان انگیزه

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام …» چندی پیش در رابطه با جلسه مشاوره یکی از شاگردانم به موضوعی برخوردم، که به نظرم درس عملی […]