۱۷ شهریور ۱۳۹۴

بسته‌بندی تابستان!

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام …» شاید باورش سخت باشد که سه ماه پیش سر جلسه امتحانات نهایی بودی و الآن سه ماه است […]