۱۹ آبان ۱۳۹۴
study-potansiel

تکنیک هایی برای بهبود روند مطالعه

«به نام خداوند پشتیبان» شاید تابه‌حال برایتان پیش‌آمده باشد که برای چند لحظه شماره تلفنی را از روی کاغذ بخوانید و به حافظه خود بسپارید و […]