۲۹ آبان ۱۳۹۴
high-school-students.potansiel

برای تو که سال سومی …

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام» می‌دانم که امسال کم‌کم به ذهنت رسیده که برای کنکور شروع کنی به حرفه‌ای‌تر درس خوندن و یک سبقت […]