۸ تیر ۱۳۹۴
مرکز مشاور تحصیلی پتانسیل

استراتژی مطالعه در تابستان

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام …» این جمله رو خیلی دوست دارم: «موفق‌ها زودتر آغاز می‌کنند» شاید شما هم این جمله را شنیده باشید؛ […]