۲۸ تیر ۱۳۹۵

رفتارهای دانشجویی را بیاموزید

شاگرد اولی هایی که می خواهند دانشجوی ممتاز باشند، بخوانند. دانشجو شدن حس خوبی دارد، برای اکثر افراد تجربه این حس همراه با تغییراتی که در […]