۲۴ شهریور ۱۳۹۵

چرا من اینقدر تنهایم؟

به نام خدا چرا من اینقدر تنهایم؟ دوستان خوب پتانسیلی، سلام. خیلی از ما لحظاتی از زندگی رو تجربه می کنیم که احساس درماندگی ، ناچاری […]