۵ تیر ۱۳۹۵

کدام حافظه من قوی تر است؟

به نام خدا کدام حافظه من قوی تر است؟ احتمالا تا بحال به افرادی برخورد کرده اید که با شنیدن صدایی به سرعت به یاد می […]