484 بازدید

راه های تقویت حافظه برای درس خواندن | آموزش روش های تقویت حافظه

تکنیک های تقویت حافظه     بسیاری از دانش آموزان برای یک آزمونی که زیاد تلاش می کنند. با خودشان می گویند می خواهم در این آزمون پیشرفت ام را ببینم! اما زمانی که در جلسه آزمون وارد می شوند، دچار سردرگمی می شوند. بسیاری از گزینه ها برایشان مشابه است. فرمول هایی را که حفظ کرده بودند به خاطر نمی آورند. معنی آیات را فراموش می کنند. این تجربه ی تلخ فراموشی باعث می شود که این دسته از افراد روی خودشان برچسب…