۲ آبان ۱۳۹۵
i-am-tired-of-repetitive-life-potansielo

از زندگی تکراری خسته شده ام! (قسمت دوم)

به نام خدا رها شدن از زندگی تکراری و خسته کننده پیش از این در مقاله از زندگی تکراری خسته شده ام(قسمت اول) ؛ بخش نخست این […]
۲۱ مهر ۱۳۹۵

تنها مسئله مهم در دنیا، تغییر است!

به نام خدا تغییر یا دگرگونی، کیفیت ناپایداری و جریان، یک گذشته پرتحول داشته‌است. در فلسفه یونان قدیم، درحالیکه هراکلیتوس دگرگونی را فراگیر و حاضرتر از […]