۱۳ مهر ۱۳۹۵
escape-from-work-potansiel

فقط همین یک بار!

به نام خدا فقط همین یک بار! این جمله ای است که بسیاری از ما در روز چندین بار به صورت مکرر ، بدون فکر کردن […]
۴ مهر ۱۳۹۵

فقط یک چیز را اراده کن.

به نام خدا فقط یک چیز را اراده کن. اولین شرط برای اینکه انسان در هر زمینه ای، مثل تحصیل، کسب و کار ، مالی و […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
مشاوره تحصیلی پتانسیل

چرا نمی توانم تصمیم بگیرم؟

به نام خدا چرا نمی توانم تصمیم بگیرم؟   سلام دوستان عزیز پتانسیلی . ارزو دارم هر جا هستید در آرامش و شادی باشید. امروز تصمیم […]