۲۴ دی ۱۳۹۴

روش کلی تست زنی

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام»   روش کلی تست‌زنی به شیوه آموزشی شما وقتی یک تست را می‌بینید، حدود ۲ الی ۵ دقیقه وقت […]
۲۰ دی ۱۳۹۴

تست زنی …

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام» شیوه صحیح تست‌زنی و حل مسئله در خانه شاید این جمله را بارها و بارها شنیده باشیم که دانش‌آموزی می‌گوید: […]
۱ دی ۱۳۹۴

تفاوت تست زنی آموزشی و سنجشی

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام» خیلی ها این سوال برایشان پیش می آید که تفاوت تست زنی به شیوه آموزشی و تست زنی به […]