۱۶ مهر ۱۳۹۴
Educational-background-potansiel

ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در ازمون هاي سراسري سال ۱۳۹۵ و سال ۱۳۹۶

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون های سراسري سال ۱۳۹۵ و سال ۱۳۹۶ مي رساند؛ براساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ و در […]