۹ آبان ۱۳۹۵
Internet addiction and isolation-potansiel

اعتیاد به اینترنت و انزوا طلبی

به نام خدا اعتیاد به اینترنت اعتیاد به اینترنت یا در سطحی وسیع‌تر استفاده بیش از حد از اینترنت و رایانه در زندگی و وابستگی به […]
۲۹ خرداد ۱۳۹۵

چگونه به بهره وری فردی برسیم؟

به نام خدا چطور خود را برای قبولی کنکور آماده سازیم؟ دوستان خوب همراه ، در این سری مقالات شما را با سلسله بحث های بهره […]