۱۹ مرداد ۱۳۹۵

من که هستم؟

به نام خدا بحران هویت   برای خیلی از ما پیش اومده که دنبال خودمون می گردیم. بین خاطرات گذشته مون ، بین اتفاقات امروزمون. بین […]