۲۵ آبان ۱۳۹۴
rebirth-potansiel

انگیزشی: امروز، روز …

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام» سلام. امیدوارم که حالت عالی باشه و هر روز عالی تر از قبل … امروز قراره که در مورد […]