۱۵ مرداد ۱۳۹۵

اصول انتخاب رشته

انتخاب رشته یکی از کارهای بسیار مهم در زندگی تحصیلی هر کسی است. از آن دسته کارهای مهمی که فکرت را به مدت طولانی به خود […]
۱۵ مرداد ۱۳۹۵

انتخاب رشته براساس شخصیت

دانش آموزان عزیز آیا می دانید که انتخاب رشته دانشگاهی شما باید دارای هماهنگی و تناسب با شخصیت، روحیه و استعدادهایتان باشد؟ قابل توجه والدین : […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۵

عوامل تاثیرگذار بر انتخاب رشته

انتخاب رشته دانشگاه عوامل تاثیر گذار بر انتخاب رشته را بشناسیم؟ همه ما در زندگی انتخاب های بیشماری پیش رو داریم و یکی از مهمترین آنها، […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۵

چگونه می توان به شیوه ای اصولی انتخاب رشته را انجام داد؟

به نام خدا انتخاب رشته برخی معتقدند که سرنوشت انسان ها از پیش نوشته شده است و برخی دیگر سرنوشت را باور ندارند و همه چیز […]