۵ تیر ۱۳۹۵

کدام حافظه من قوی تر است؟

به نام خدا کدام حافظه من قوی تر است؟ احتمالا تا بحال به افرادی برخورد کرده اید که با شنیدن صدایی به سرعت به یاد می […]
۲ تیر ۱۳۹۵

قدرت حافظه و موفقیت در تحصیل

آیا من واقعا کم حافظه ام؟   احتمالا تا به حال برای شما هم پیش آمده که در یک لحظه خاص برای به یادآوردن موضوعی که […]
۲۴ خرداد ۱۳۹۵

افزایش قدرت حافظه

به نام خداوند بخشنده مهربان قدرت حافظه بگذارید یک مثال ساده بزنیم. مغز انسان را مثل یک موتور دیزیلی تصور کنید. موتورهای دیزیلی که هنوز هم […]