712 بازدید

ارتباط موثر با والدین در زمان کنکور | اولیا و کنکور

برقراری ارتباط موثر با والدین   ارتباط موثر با والدین در جلسات مشاوره با اولیای کنکوری، بسیاری از دانش آموزان شکایت می کنند که نمی توانند درست درس بخوانند. دلیلش را رفتار پدر و مادرشان بیان می کنند. آنها می گویند: دلیل اصلی درس نخواندن ما این است که پدر و مادرمان اصلا درک مان نمی کنند. اعصاب ما را بهم می ریزند. اصلا انگار دنیای ما با آنها فرق می کند. بعد از هر آزمون در خانه ما بحث و گفتگو است و دائما…