۳۰ شهریور ۱۳۹۴
study-a-lot-potansiel

۶ مانع مطالعه مفهومی

«بنام آرامش‌بخش دل‌ها» اگر شما هم جزء گروهی از دانش‌آموزان هستید که معتقدند باوجود ساعت مطالعه بالا، نتیجه مطلوب و دلخواه خود را نمی‌گیرند و هرچه سعی […]