افزایش سرعت در تست زنی

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام» تست‌زنی به شیوه سنجشی (زمان‌دار)   تست‌زنی سنجشی همان‌طور که از اسمش نیز پیداست، نوعی وسیله برای سنجش عملکرد مطالعاتی و مهارت ما در تست‌زنی است؛ اما تست‌زنی به شیوه زمان‌دار اهداف دیگری هم دارد که در ذیل به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.   اهداف تست‌زنی به شیوه زمان‌دار افزایش سرعت عمل تمرین هنر آزمون دادن تکرار شرایط آزمون در خانه افزایش مهارت مدیریت زمان آزمون تمرین افزایش سرعت در عین کاهش عجله!…