قسمت اول سریال #تاکنکور – مهندسی معکوس ۱

موضوع: مشاوره تحصیلی نام فایل: قسمت اول سریال #تاکنکور - مهندسی معکوس 1   فرمت محتوا: تصویری (ویدیو)   مخاطب: داوطلبان کنکور و دانش آموزان متوسطه   مدت زمان: 8 دقیقه و 31 ثانیه   مدرس: علیرضا مطلبی متن این قسمت به زودی قرار می گیرد ...

معرفی سری جدید سریال #تاکنکور با علیرضا مطلبی

موضوع: مشاوره تحصیلی نام فایل: معرفی سری جدید سریال #تاکنکور با علیرضا مطلبی فرمت محتوا: تصویری (ویدیو) مخاطب: داوطلبان کنکور و دانش آموزان متوسطه مدت زمان: 7 دقیقه و 19 ثانیه مدرس: علیرضا مطلبی متن این قسمت به زودی قرار می گیرد ...