رادیو مشاوران ۳ – گفت و گو با محمدپیام بهرام پور

دوستان خوب پتانسیلی سلام طبق برنامه ای که برای آموزش مشاوران و دبیران کشور داشتیم؛ قرار بر این بود که هر دو هفته یکبار یا خودم (علیرضا مطلبی) یا با اساتید خوب کشورمان در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که چگونه می توانیم سطح مشاوره دادن خودمان را بالاتر ببریم. هدف من از اینکه رادیو مشاوران را شروع کردم این بود که مرجعی برای آموزش مشاوره تحصیلی و مشاوره کنکور در کشور وجود نداشت. اکثر مشاوران به صورت تجربی…