ویژگی های مشاور موفق را بهتر بشناسیم

به نام خدا

ويژگي هاي مشاور موفق

وقتی دچار مشکل می شویم بهترین راه این است که از یک مشاور کمک بگیریم. اما هر شخصی برای مشاوره مناسب نیست. مشاوره، حرفه‌اي است با ظرافت هاي خاص خود. با ناديده گرفتن اين ظرافت ها مشاور در كار احساس درماندگي مي‌كند . مشاور موفق نخست بايد نسبت به شناخت خودش گام بردارد. شناسايي احساس ها، انگيزه‌ها، رفتارها، نقاط ضعف و قوت مشاور به وي كمك مي‌كند قدم به دنياي درون مراجع گذاشته و او را همراهي كند.

در ذيل كوشش بر اين است پاره اي از اين ظرافت‌ها و نكته هاي مهم بيان شود و مورد بررسي قرار گيرد.

مشاور به عنوان يك فرد

مشاوران در رفتار شغلي خود براساس خصوصيت های زیر عمل مي‌كنند.

ويژگي هاي فردي

دانش حرفه اي

مهارت هاي خاص مشاوره

مهمترين ويژگي هاي فردي يك مشاور كارآمد عبارتند از:

۱٫ مشاوران مؤثر تجربه هاي رفتاري و احساسي خود را مي‌پذيرند: به عبارت ديگر مشاوران كارآمد واكنش هاي عاطفي شان را كنترل نمي‌كنند ، احساسات خود را به همان صورتي كه هستند مي‌پذيرند، به واكنش‌هاي هيجاني خود آگاهند و رفتارشان را مي‌توانند كنترل كنند.

۲٫ مشاوران كارآمد و اثر بخش ارزش‌ها و باورهاي خود را مي‌شناسند .آن‌ها با استفاده از نظام ارزشي خود،نقش با معني براي زندگي خود مي‌يابند و به راحتي مي‌توانند كنترل كنند.

۳٫ مشاوران موثر قادرند با ديگران رابطه‌اي گرم و عميق و همدلانه ايجاد كنند.

۴٫ مشاوران موثر مسئوليت شخصي رفتار خود را مي‌پذيرند آنها به جاي انكار خود و سرزنش ديگران به راحتي عدم موفقيت و ضعف‌هاي خود را مي‌پذيرند، اين افراد انتقادپذيرند.

۵٫ مشاوران موثر نقاب به چهره نمي‌زنند. خود را آن طور كه هستند به ديگران نشان مي‌دهند.

۶٫ مشاوران موثر مي‌توانند هدف هاي قابل دسترسي را انتخاب كنند .آنها به توانايي‌ها و مهارت‌هاي خويش واقف هستند و از خود به همان اندازه‌اي توانايي‌ها و مهارت‌ها انتظار دارند.

۷٫ مشاوران موثر تجربه‌هاي همخوان دارند. آن‌‌ها افزون بر اينكه افكار، احساسات ، رفتارها، ارزش‌ها و انگيزه‌هاي خويش را مي‌شناسند توانسته اند بين اين جنبه‌هاي شخصيت خويش همخواني ايجاد كنند. آن‌ها با خودشان صداقت دارند.

۸٫ مشاوران كارآمد و توانا نه تنها خود را آن گونه كه هستند مي‌پذيرند بلكه ديگران را نيز به همين شكل قبول دارند ، آن‌ها نسبت به مراجعان توجه مثبت و نامشروط دارند و از هرگونه ارزش‌گذاري و قضاوت انديشي نسبت به مراجعان اجتناب مي‌كنند و نمي‌خواهند ارزش‌ها و افكار و باورهاي خودشان را به مراجع تحميل كنند. به مراجع فرصت مي‌دهند تا با ابراز افكار واحساساتشان ، خودشان را آن گونه كه هستند تجربه كنند. آن‌ها دنيا را چشم‌انداز مراجع مي‌دانند و بدون هرگونه داوري صرفا به درك مراجع و شناخت او همان گونه كه هست مي‌پردازند . آن‌ها بدون توجه به موقعيت و جايگاه مراجعان براي آن‌ها بدون توجه به موقعيت و جايگاه مراجعان براي آن‌ها ارزش و احترام انساني قائلند.

 

بخوانید  چگونه می توان به شیوه ای اصولی انتخاب رشته را انجام داد؟

2

ويژگي هاي رابطه مشاور ، كودك و نوجوان

 

در اينجا به بخشي از مهمترين كارهايي كه مشاوران در رابطه موثر با كودكان و نوجوانان انجام دهند اشاره مي‌كنيم. شايان ذكر است هرجا به كودك اشاره شده است منظور كودكان سنين ۱۸ سالگي است و شامل نوجوانان نيز مي‌شود.

۱٫ دنياي خودمان را در سطح دنياي كودك پايين بياوريم . به عبارت ديگر از ديد يك والد يا درمانگر به كودك نگاه نكنيم. اين گونه مي‌توان احساسات و افكار كودك را بشناسيم. اين بدان معنا نيست كه در اين رابطه كودك شويم بلكه كودك درون خود را آزاد بگذاريم و جهان را از ديد كودكان و نوجوانان بنگريم تا بتوانيم احساسات و افكار آن‌ها را درك كنيم.

۲٫ رابطه مشاور ، كودك و نوجوان منحصر به فرد است . در نظر داشته باشيم رابطه ما به عنوان مشاور با كودك يك رابطه‌ي خاص است و خاص بودن اين رابطه مي‌طلبد كه اجازه ندهيم شكايت‌ها و مداخله‌هاي والدين روي رابطه‌ي ما با كودك تاثير بگذارد . در اين صورت است كه كودك احساس مي‌كند مشاور او را آن‌طور كه هست پذيرفته است و مي‌تواند خود واقعي‌اش را آن‌طور كه هست نشان دهد و ابراز كند، بر اساس اظهار و گفته‌هاي والدين يا معلمان كودك قضاوت نكنيم بلكه به او فرصت دهيم مسايل را آن‌گونه كه خودش تحليل مي‌كند براي ما بازگو كند.

۳٫ رابطه مشاور با كودك و نوجوان اصيل است . بر اين اساس ضرورت دارد مشاور در جلسه مشاوره خودش را همان طور كه هست نشان دهد و رابطه‌اي طبيعي و معمولي برقرار كند. خصوصا زماني كه مقاومت دارد مشاور عصباني و لحنش تند نشود شرايط و فشارهاي كودك را در نظر بگيرد در اين رابطه مشاور بايد بنابر مقتضيات و موضوعات و رفتار كودك، در رفتارش انعطاف‌پذير باشد و گاه جدي و گاه غير جدي باشد. غير جدي بدين معني است كه ممكن است كودك در طول جلسه موضوعي خنده‌دار مطرح كند مشاور مي‌تواند در اين حالت با وي همراه شود.

۴٫ مشاور رازدار كودك باشد. مشاور به كودك مي‌گويد مسئله‌اي كه تو با من در ميان گذاشتي تا وقتي كه خودت بخواهي پيش من مي‌‌ماند و هر زمان بخواهم در اين مورد با كسي صحبت كنم حتما از تو اجازه مي‌گيرم و بدون توافق تو من به كسي نخواهم گفت. در اين صورت اگر مسئله‌اي ضرورت داشته باشد كه با والدين در ميان گذاشته شود با كودك مطرح كرده و ضرورت آن را بيان مي‌كنيم و او را به اين موضوع ترغيب مي‌كنيم و در آن مشاركت مي‌دهيم.

۵٫ حفظ حريم در رابطه مشاور – كودك حفظ حريم كودكان و نوجوانان به ويژه در رابطه‌ي مشاوره‌اي ضرورت دارد از اين نظر بايد موارد زير را رعايت كنيم:

تا جايي كه كودك احساس راحتي وامنيت مي‌كند وارد حريمش مي‌شويم و از سؤال‌هاي زياد و مكرر خودداري مي‌كنيم.

از سؤال‌هاي باز استفاده مي‌كنيم. در سؤالات بسته ما مجبوريم سؤالات پي‌درپي بپرسيم و باعث مي‌شود كودك مقاومت و سكوت كند.

مشاور بايد در مورد استفاده از اطلاعاتي كه از كودك به وسيله‌ي والدين ، معلم و… به دست آورده مراقب باشد. اگر كودك حس كند مشاور ازجاهاي مختلف وارد حريمش مي‌شود احساس ناامني مي‌كند.

۶٫ رابطه‌ي مشاور – كودك هدفمند باشد. متوجه كردن كودكان و نوجوانان به هدفمندي رابطه‌ي مشاوره‌اي موجب مي‌شود كه‌آن‌ها مشاوره و پرداختن به مشكلات خودشان را در جلسه مشاوره جدي بگيرند. به همين دليل مشاور بايد گاه بر حسب ضرورت به ويژه وقتي كودك يا نوجوان به گپ زدن با مشاور تمايل دارند يا از پرداختن به مسايل و مشكلاتشان طفره مي‌روند مشاور به اين هدفمندي اشاره كند و آن‌ها را متوجه اين نمايد كه ما اينجا قرار است چه كاري انجام دهيم ، آيا او مي‌خواهد راه‌حلي براي مشكلات پيداكند، آيا مي‌خواهد وضع موجود بهتر شود و ديگر دچار اين مشكلات نباشد.

بخوانید  عزت نفس خود را افزایش دهیم تا موفق شویم.(قسمت چهارم)

برای دریافت آموزش ها و مقالات سایت و همچنین تخفیف های شگفت انگیز ایمیل خود را وارد کنید:

Newsletter signup

لطفا کمی صبر کنید....

ممنون از عضویت شما

شما هم به خانواده

چند هزار نفری

پتانسیل بپیوندید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*